Wijziging verordening 2073/2005

Verordening 2073/2005 is per 7 februari 2019 gewijzigd, door Verordening 2019/229 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0229&from=FR).

Deze wijziging heeft impact op de rapportage van analyses met betrekking tot detectie van pathogene parameters. Waar voorheen “Afwezig/Aanwezig” gerapporteerd werd, wordt dit gewijzigd naar “Niet aangetoond/Aangetoond”.