Wijziging ecotox: viseitest ipv vistest

De erkende labo’s mogen niet langer van de ethische commissie de vistest uitvoeren. Enkel bij hoge zoutbelasting kan (waar de viseitest niet mogelijk is) nog de vistest worden ingezet.

Daarom zal vanaf heden bij een aanvraag van een acute mortaliteitstest met de Oncorhynchus mykiss (OECD 203) (vistest) standaard de acute viseitest met Danio rerio (afgeleid van ISO 15088) uitgevoerd worden.

Indien u hierover nog vragen heeft, kan u ons steeds onze dienst customer service bereiken op het e-mailadres cs@labecca.be of 09 252 64 44.