VLAREMA 6 - update

Wij informeren u graag in verband met een wijziging in de implementatie van VLAREMA 6.

Op 08/03/18 ontvingen we een nieuwe nota van OVAM waarin het pakket VLAREMA 6 MAX pakket wordt afgeschaft.

Deze wijziging heeft een impact op uw huidige aanvragen.

Voor correcte activatie van het door u gewenste analysepakket is het noodzakelijk gebruik te maken van de hieronder vermelde naamgevingen:

 • Pakket VLAREMA 6
 1. Voorbereiding (VLAREMA), droge stof, 8 metalen, 16 PAK’s, Chloorbenzenen, Minerale olie (GC-FID) en PCB’s incl. verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X).
 2. Dit pakket dient aangevraagd te worden voor volgende stromen:
  • Outputstromen met een voorlopig of zonder VLACO keuringsattest
  • Outputstromen die rechtstreeks naar de landbouw gaan
  • Gekende inputstromen van risico klasse 2 bij een vergister zonder of met een voorlopig VLACO keuringsattest.
  • Biomixen
  • Inputstromen van risico klasse 3
  • Nieuwe inputstromen
 • Pakket VLAREMA 6: Beperkt
 1. Voorbereiding (VLAREMA), droge stof, 8 metalen, 16 PAK’s, Minerale olie (GC-FID) incl. verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X).
 2. Dit pakket dient aangevraagd te worden voor volgende stromen:
 • Outputstromen met een volledig VLACO keuringsattest
 • Gekende inputstromen van risico klasse 2 bij een vergister met een volledig VLACO keuringsattest.

ECCA zal standaard het VLAREMA 6 pakket uitvoeren. Indien u een VLAREMA 6 Beperkt pakket wenst, gelieve dit steeds op uw aanvraag te vermelden.