VLAREMA 6: publicatiedatum 23/02/2018

Wij informeren u graag betreffende publicatie van VLAREMA 6 (publicatiedatum 23/02/2018 – in voege vanaf 05/03/2018) en OVAM-nota’s betreffende vrijstelling VLAREMA 6 parameters.

Deze wijzigingen hebben een impact op uw huidige aanvragen.

Voor correcte activatie van het door u gewenste analysepakket is het noodzakelijk gebruik te maken van die hieronder vermelde naamgevingen:

 • Pakket VLAREMA 6
 1. Voorbereiding (VLAREMA), droge stof, 8 metalen, 16 PAK’s, Chloorbenzenen, Minerale olie (GC-FID) en PCB’s incl. verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X).
 2. Dit pakket dient aangevraagd te worden voor volgende stromen:
  • Outputstromen met een voorlopig of zonder VLACO keuringsattest
  • Outputstromen die rechtstreeks naar de landbouw gaan
  • Gekende inputstromen van risico klasse 2 bij een vergister zonder of met een voorlopig VLACO keuringsattest.
 • Pakket VLAREMA 6: Beperkt
 1. Voorbereiding (VLAREMA), droge stof, 8 metalen, 16 PAK’s, Minerale olie (GC-FID) incl. verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X).
 2. Dit pakket dient aangevraagd te worden voor volgende stromen:
  • Outputstromen met een volledig VLACO keuringsattest
  • Gekende inputstromen van risico klasse 2 bij een vergister met een volledig VLACO keuringsattest.
 • Pakket VLAREMA 6: Max
 1. Voorbereiding (VLAREMA), droge stof, 8 metalen, BTEXS, 16 PAK’s, VOCl's, Chloorbenzenen, Alkanen, Minerale olie (GC-FID) en PCB’s incl. verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X).
 2. Dit pakket dient aangevraagd te worden voor volgende stromen:
  • Biomixen
  • Inputstromen van risico klasse 3
  • Nieuwe inputstromen

Opgelet, tot 05/03/2018 blijft het huidige VLAREMA 2.3.1 van toepassing.

Na 05/03/2018 zal ECCA bij aanvraag van pakket VLAREMA 2.3.1 deze standaard vervangen door VLAREMA 6.