Update fipronil: risicobeoordeling en -beheer!

Operatoren mogen in geen geval eieren, eiproducten of pluimveevlees in de handel brengen, gebruiken of verwerken met een concentratie aan fipronil hoger dan de MRL (0,005 met uitzondering van eigeel dewelke 0,016 mg/kg bedraagt).

PRODUCTTERUGROEPING (= tot bij de consument): uit zorg voor een maximale bescherming van de consument, vereist het FAVV de terugroeping (recall) van eieren en vlees van pluimvee met een concentratie van fipronil hoger dan 0,72 mg/kg eieren, 0,77 mg/kg vlees van pluimvee en 0,15 mg/kg verwerkt product (na risico-evaluatie door het FAVV).

UIT DE HANDEL NEMEN (= uit de handel name, uitsluiting van verkoop zonder algemene terugroeping bij de consument): bij resultaatwaarden tussen MRL en veiligheidsdrempel dienen alle producten uit de handel genomen te worden maar is geen terugroepactie tot bij de consument vereist.

Deze maatregelen zijn volledig de aanbevelingen geformuleerd door de Europese Commissie in antwoord op de notificatie door België via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed) met betrekking tot de aanwezigheid van fipronil in eieren (RASFF 2017-1065).

Hebt u vragen of wenst u meer info? Aarzel dan niet ons te contacteren!

Customer Service

cs@labecca.be