Update DIMA IWT-project

Update DIMA IWT-project

DIgestaat op Maat (DIMA), het IWT-project van Vlaco, ILVO, Labratorium ECCA en nog enkele partners loopt sinds medio 2015. Tijd voor een update.

Digestaatproducten op Maat: DIMA (IWT-VIS 140 995)

Met het DIMA-traject willen Vlaco en ILVO bijdragen tot een hogere valorisatie van digestaat namelijk door via matchmaking tussen verschillende partners te komen tot digestaat op maat en/of  andere hierop gebaseerde bodemverbeteraars of meststoffen. Een eerste cruciale stap in het traject is afgerond m.n. de nodenanalyse die via diepte-interviews de voornaamste vereisten en potentiële pistes qua digestaatproducten in kaart bracht. Pistes die verder worden uitgewerkt zijn onder meer de export, de (bio)land- en tuinbouw, de retailmarkt voor partikulieren en tuinaannemers en de openbaar groensector. Vooral gedroogd digestaat lijkt een voorname rol te kunnen spelen maar ook dikke, dunne en concentraatfracties worden meegenomen in de verdere werkpakketten.

Eén van de verwachtingen van deze digestaattypes is dat ze ‘gestandaardiseerd’ zijn inzake vorm en nutriëntinhoud. Vlaco wees op 17/11 dat de variabiliteit in NPK- en andere waarden van bijvoorbeeld gedroogd digestaat gelimiteerd is. Anderzijds zal het wellicht zaak zijn door menging van digestaat met andere stromen een specifieke en constante nutriënt-, OS-, pH-,.. waarde te bereiken in het finale eindproduct. Enkele partners in DIMA die ervaring en capaciteit hebben wat betreft opmengen en pelletiseren, hebben als belangrijke troef dat ze de export- en/of binnenlandse verkoopkanalen zeer goed kennen, hetgeen uiteraard een extra reden kan zijn om voor dergelijke samenwerkingen te kiezen teneinde digestaat ruimer en hoogwaardiger af te zetten.

De bevindingen in dit innovatietraject bewijzen ook het belang van het blijvend informeren van een ruim publiek omtrent vooral de kwaliteitsgaranties, en de verschillende inputstromen en de traceerbaarheid ervan. Vlaco en Ilvo trachtten doorheen de 1ste en 2de gebruikerscommissie dan ook kennis en vertrouwen te vergroten tussen (potentiële) afnemers en vergisters door onder andere de kwaliteitsopvolging en traceerbaarheid van input tot output, en de reeds gerealiseerde veld-, pot- en demoproeven met digestaat te schetsen.

In een volgend werkpakket worden nu verschillende digestaatproducten en opmengingen gekarakteriseerd. Het zal hierin van belang zijn enerzijds om digestaat aan te leveren met bepaalde minimale of maximale waarden van DS, EC, NPK, uitrijping, etc en anderzijds aan te tonen welke de chemische, fysische en zelfs biologische eigenschappen zijn. Ook analyses op een ruim pakket aan contaminanten behoren tot deze onderzoeksfase. Op de laatste gebruikerscommissie werd ook het juridische luik rond digestaatafzet doorgelicht met focus op het belang van de regelgeving omtrent ontheffing – met dank aan de FOD (Mvr De Norre – DGM).

Tot slot werd op 17/11/2015 een rondleiding verzorgd door Dhr Klaas Malisse (Waterleau) op de vergistingsinstallatie te Ieper.