Uitbreiding erkenningen monstername: toevoeging pakket MA.6 monsterneming van eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval

Laboratorium ECCA heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het domein monstername en een uitgebreid kwaliteitssysteem opgezet.

Binnen dit kwaliteitssysteem kunnen wij u met fierheid melden dat pakket MA.6 sinds 5/03/2015 toegevoegd werd en dat laboratorium ECCA, net als in 2013, hiermee opnieuw de enige instantie is die momenteel over alle erkenningen monstername beschikt:

  • MA.1 monsterneming van bagger- en ruimingsspecie
  • MA.2 monsterneming voor gebruik als meststof/bodemverbeterend middel
  • MA.3 monsterneming voor gebruik als bouwstof-vaste stoffen
  • MA.4 monsterneming voor het verbranden
  • MA.5 monsterneming voor het storten
  • MA.6 monsterneming van eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval.
  • MA.7.1 monsterneming voor asbest in hopen
  • MA.7.2 monsterneming voor asbest in lagen

Meer info betreffende onze erkenning, vindt u hier.

Voor meer info of een prijsofferte kunt u terecht bij ons Customer Service team (cs@labecca.be). Ons monstername team bereikt u rechtstreeks via planning@labecca.be.