Nieuwe scoop en Belac certificaat

Naar aanleiding van een goed verlopen Belac audit hebben we onze nieuwe scoop en Belac certificaat ontvangen. 

Ook dit jaar hebben we een uitbreiding van analyses onder accreditatie: 

  • chloride, nitriet, nitraat met DA op voeding
  • FFA op voeding
  • GMO met screeningselement Fmv
  • Bepaling acrylamide uitgebreid van ‘droge voeding’ naar ‘voedingsmiddelen’
  • Anorganisch arseen

Hiernaast zijn ook een aantal parameters aangepast van onze vaste scoop naar onze flexibele scoop:

  • bepaling van Allergenen met ELISA
  • metalen op voeding en veevoeding
  • mycotoxines
  • pesticiden drinkwater

De certificaten kan u hier terugvinden.