Een erkenning rijker - VLM

Laboratorium Ecca is een erkenning rijker. Sinds vorige week zijn we ook erkend voor de VLM om de analyses plantbeschikbaar fosfor, P-oxalaat en P-bindend vermogen te bepalen.

Landbouwers kunnen aan de mestbank vragen om hun percelen in te delen in een andere P-klasse dan deze die werd toegekend. Hiervoor moet een bodemanalyse van het gehalte plantbeschikbaar fosfor kunnen worden voorgelegd. De aanvraag van de landbouwer en het bezorgen van de resultaten gebeurt via Snapp. 

Landbouwers met percelen in fosfaatverzadigde gebieden, kunnen ook een aanvraag doen. Ze kunnen laten aantonen dat perceel niet fosfaatverzadigd zijn of een laag fosfaatbindend vermogen hebben.  

U vindt deze erkenningen op onze website terug onder het aspect kwaliteit: http://www.labecca.be/nl/kwaliteit