Mycotoxinebinders – een manier om contaminatie te verminderen

Mycotoxinebinders – een manier om contaminatie te verminderen

Mycotoxines zijn toxische secundaire metabolieten geproduceerd door verschillende schimmels, met name Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Claviceps en Alternaria. Mycotoxines worden geproduceerd door schimmels tijdens de groei, behandeling en opslag van landbouwproducten.

De meest uitgebreid onderzochte mycotoxines zijn aflatoxine B1 (AFB1), ochratoxine A (OTA), zearalenon (ZEA), deoxynivalenol (DON), T-2 en HT-2-toxine en fumonisinen (FUM).

Mycotoxines zijn structureel zeer verschillend en veroorzaken verschillende biologische effecten. Ze kunnen kankerverwekkende, mutagene, teratogene, oestrogene, neurotoxische, immunotoxische effecten veroorzaken bij dieren. Dit kan leiden tot verminderde prestaties, slechte voederconversie, verminderde gewichtstoename, onderdrukking van het immuunsysteem, reproductieve aandoeningen, en residuen in levensmiddelen dierlijke producten.

Hoewel het voorkomen van mycotoxine contaminatie in het veld het belangrijkste doel is van de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie, is de vorming onder bepaalde milieuomstandigheden onvermijdelijk.

Een andere manier om mycotoxines in gecontamineerd voer te verminderen is het gebruik van mycotoxinebinders.

Deze adsorberende materialen fungeren als een "chemische spons” en adsorberen mycotoxines in het maagdarmkanaal waardoor de opname door en daaropvolgende verdeling naar doelorganen wordt voorkomen. De werkzaamheid van de adsorptie is afhankelijk van de chemische structuur van zowel de binder als het mycotoxine.

Er zijn talloze manieren om de in vivo activiteit van mycotoxinebinders te meten maar dierproeven zijn duur en tijdrovend.

In vitro studies worden gebruikt om de doeltreffendheid van mycotoxinebinders te evalueren. Adsorptie is de werkingsmechanisme van de meeste mycotoxine bindmiddelen. Maar het adsorptieproces is omkeerbaar en gevoelig voor pH-omstandigheden. Lage pH-omstandigheden zijn aanwezig in de voordarm terwijl hogere pH-omstandigheden zich voordoen bij het lagere gedeelte van de darmen.

Laboratorium ECCA biedt in vitro studies aan om de bindingscapaciteit van mycotoxines te meten.

Verschillende binders, verschillende pH en verschillende mycotoxines kunnen worden gecombineerd afhankelijk van de vereisten van de klant.

Hebt u vragen? Contacteer ons vrijblijvend via +32 9 252 64 44 of cs@labecca.be.