Monstername - wettelijke verplichtingen vanaf 1/1/2014.

Op 1 maart 2013 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het domein Leefmilieu goedgekeurd.  Dit wijzigingsbesluit zorgde onder meer voor de integratie van de OVAM erkenningen voor labo's (afval en bodem) binnen het VLAREL.

We wensen uw aandacht te vestigen op de eisen rond erkenningen monstername waarbij het vanaf 01/01/2014 (art. 199) verplicht is dat:

  • de monsterneming van de materialen die worden beschouwd als grondstoffen wordt uitgevoerd door een daarvoor erkend laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen (art. 183 2°).
  • de monsterneming in het aanvraagdossier voor grondstofverklaring wordt uitgevoerd door een daarvoor erkend laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen (art. 184 2°).

Laboratorium ECCA heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het domein monstername en een uitgebreid kwaliteitssysteem opgezet. We kunnen u dan ook met fierheid melden dat laboratorium ECCA de enige instantie is die momenteel over alle erkenningen monstername beschikt waarvoor vanaf 01/01/2014 een erkende staalnemer vereist is:

  • MA.1 monsterneming van bagger- en ruimingsspecie
  • MA.2 monsterneming voor gebruik als meststof/bodemverbeterend middel
  • MA.3 monsterneming voor gebruik als bouwstof-vaste stoffen
  • MA.4 monsterneming voor het verbranden
  • MA.5 monsterneming voor het storten
  • MA.6 monsterneming van eindproducten bij de verwerking van dierlijk afval  (voor deze matrix was er in 2013 geen erkenningsmogelijkheid, onze aanvraag is lopende).
  • MA.7.1 monsterneming voor asbest in hopen
  • MA.7.2 monsterneming voor asbest in lagen

Indien u vanaf 01/01/2014 een staal wenst te analyseren voor het bekomen van een certificaat bij OVAM - FOD, kan u voor een prijsofferte terecht bij cs@labecca.be. Ons monstername team bereikt u rechtstreeks via planning@labecca.be.