Minerale olie in levensmiddelen

Recent kwam de aanwezigheid van minerale olie in sommige levensmiddelen opnieuw onder de aandacht.

In het advies 19-2017 van het Wetenschappelijk Comité worden actiedrempels tussen 5 en 150 mg/kg levensmiddel voorgesteld voor de verzadigde minerale olie koolwaterstoffractie (MOSH).

Wegens onvoldoende toxicologische gegevens kunnen er geen actiedrempels voor de aromatische fractie (MOAH) voorgesteld worden. Rekening houdend met de mogelijke carcinogene en mutagene eigenschappen van sommige componenten die in MOAH fractie aanwezig kunnen zijn, wordt aangewezen om de blootstelling aan deze componenten te beperken. Daarom beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om de analytische detectielimiet als actiedrempel toe te passen.