Minerale olie in bodemverbeterende middelen: een nieuwe beslissingsboom

Tijdens het recentste overleg tussen ECCA, VITO en OVAM heeft laboratorium ECCA een nieuwe beslissingsboom voorgesteld betreffende de beoordeling van minerale olie patronen in bodemverbeterende middelen.

In deze nieuwe beslissingsboom wordt de beoordeling volgens CMA/3/R.4 afgevoerd. De beslissingsboom hanteert objectieve criteria en vermijdt een subjectieve beoordeling. In de beoordeling wordt enkel nog de fractie beoordeeld die een overschrijding van de norm veroorzaakte.

Als conclusie zal “overwegend biogeen”, “mengsel biogeen-petrogeen“ ofwel “overwegend petrogeen” gehanteerd worden. Daarnaast zal ook een ingeschatte waarde van de petrogene fractie meegegeven worden.

Er werd een akkoord bereikt waarbij de nieuwe beslissingsboom enkele maanden zal worden uitgetest. Het VITO zal de resultaten verkregen tijdens deze testperiode evalueren. Een positieve beoordeling kan leiden tot het verduidelijken van het CMA/3/W.

Laboratorium ECCA zal deze nieuwe beslissingsboom in de maand juli lanceren.

Laboratorium ECCA toont hiermee opnieuw aan een actieve partner te zijn voor overheid & klant en hopen hiermee een belangrijke stap gezet te hebben naar een objectievere beoordeling van de koolwaterstofprofielen in inputstromen en outputstromen bij vergisting.