KB 31/05/2016 – KB betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water.

Sedert 01/08/2016 is het KB omtrent radionucliden in voor menselijk consumptie bestemd water in werking. Het controleprogramma en analyses gaan officieel van start op 28/12/2016.

In de praktijk betekent dit dat voedingsbedrijven en drinkwaterproducten zich administratief dienen te registreren alsook hun autocontroleprogramma moeten indienen voor 28/12/2016 via een web-platform (opgesteld door het FANC).

Belangrijk, u dient het controleprogramma reeds te starten ook al heeft u nog geen goedkeuring of afkeuring gekregen van het Agentschap.

Momenteel is het FANC web-platform nog in volle ontwikkeling. Het doel is de modules voor ‘administratieve registratie’ en ‘registratie autocontroleprogramma’ begin december online te plaatsen. Van zodra deze modules klaar zijn zal het Agentschap alle leveranciers informeren via de FANC-website alsook via andere communicatiekanalen (FEVIA, FAVV…).

Daarnaast zal er begin november een infopagina omtrent deze wetgeving verschijnen op de website van het FANC.

Onderstaand kan u het basis screeningspakket voor radioactiviteit terugvinden. De minimumfrequentie is afhankelijk van het dagelijks verbruik en het type water (incorporatiewater/contactwater).

Wij als labo zullen ervoor zorgen dat we enerzijds kunnen instaan voor de bemonstering en anderzijds u het screeningspakket kunnen aanbieden. Wij blijven er namelijk naar streven om een one-shop-stop te zijn voor u. 

Basis screeningspakket

Totale alfa-activiteit

Totale bèta-activiteit

K40 (residuele bèta-activiteit)

Tritium (3H)

Radon (Rn)

Via de toegevoegde weblink (klik hier) vindt u, informatief, volgende documenten terug:

  • Het KB 31/05/2016
  • Draft van het FANC Besluit
  • Module 1 van het draft web-platform design
    (De lay-out zullen allicht nog veranderen, maar de basisfunctionaliteiten zoals omschreven zullen aanwezig zijn).
  • Template autocontroleprogramma

We houden u op de hoogte van verdere vorderingen.

Voor verdere vragen, aarzel niet om onze customer service te contacteren.