KB 14/01/2002 – KB betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen

Laboratoria ECCA & BIOTOX wensen u te informeren betreffende wijziging van het Koninklijk Besluit van 14/01/2002 door het Koninklijk Besluit van 12 juni 2017.

Naar aanleiding van de wijziging van het KB heeft het FAVV een update van de “Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector” aangeleverd. U kan deze in NL of FR downloaden.

Onderstaand kan u de belangrijkste wijzigingen terugvinden:

  • GROEP A & B

De naamgeving voor het interpreteren van de frequenties en de analyseparameters werd gewijzigd naar GROEP A en B.

Betreffende leidingwater handelt groep A en B over dezelfde analyseparameters.

Betreffende alle andere type waters omvat GROEP A en GROEP B de parameters conform het KB van 14/01/2002, daarin genoemd als bijlage I, II, III en IV. De inhoud van GROEP A en GROEP B vindt u in de FAVV-nota terug alsook verder in deze communicatie onder punt “ANALYSES”.

Laboratorium ECCA & BIOTOX hanteren vanaf heden deze naamgeving, zijnde analysepakket GROEP A (bewakingsonderzoek) en GROEP B (volledige onderzoek).

  • FREQUENTIE

De frequentie voor het uitvoeren van analyses is gewijzigd voor alle types water (putwater, leidingwater, …). De grootste aanpassing vinden we terug voor een dagverbruik < 100 m³. Daarnaast is er ook een wijziging bij een dagverbruik > 1000 - < 10 000 m³ en > 100.000m3 voor de volledige controle. De overige frequenties zijn ongewijzigd gebleven.

Bij behandeld leidingwater met dagverbruik < 100 m³ dienen de frequenties NIET opgeteld te worden vermits het analysepakket GROEP A en B identiek is. Bijvoorbeeld bij een dagverbuik van 60 m³ leidt dit tot 1 jaarlijkse bemonstering. Bij alle andere type waters is GROEP A en B verschillend van parameters waardoor deze uitzondering niet geldig is.

  • ANALYSES (niet van toepassing op leidingwater)

Ammonium is niet langer een verplichte parameter. Ammonium dient enkel bepaald te worden bij gebruik van chloraminering. De minimaal verplichte parameters voor GROEP A en B vindt u in de FAVV-nota’s terug.

Naast de minimaal verplichte parameters, kunnen extra parameters voor u van toepassing zijn (Ammonium, Vrije chloorresiduen, Aluminium, IJzer, Acrylamide, Epichloorhydrine, Vinylchloride, Clostridium perfringens (sporen inbegrepen).

Bij vragen kan u steeds ons Customer Service team (cs@labecca.be of +32 9 252 64 44) contacteren!