ISO 14001 - Environmental Management Systems

Door het dagelijkse analyseren van milieuverontreinigingen en opvolgen van milieudossiers speelt laboratorium ECCA een belangrijke rol in de milieubewaking van allerhande bedrijven. Laboratorium ECCA heeft zich dan ook geëngageerd om hierin zelf een voorbeeldfunctie te zijn. ECCA heeft dan ook als doelstelling een milieumanagementsysteem op te bouwen conform ISO 14001 door te kiezen voor een milieuvriendelijke werkomgeving. Door gerichte investeringen en een continue sensibilisatie van de werknemers zal ECCA de milieuimpact jaar na jaar trachten te verlagen. Er wordt toegezien op een strikte toepassing van relevante milieuwetgeving en een milieumanagementsysteem wordt toegevoegd aan het reeds bestaande ISO 17025 kwaliteitssysteem.

In dit kader werden reeds belangrijke inspanningen geleverd. Zo heeft ECCA zijn milieuvergunning hernieuwd en werd een uitgebreid milieumeet- en monitoringplan opgesteld. Een afvalstoffenregister bracht de verschillende afvalstromen in kaart en een grondige milieudoorlichting resulteerde in corrigerende maatregelen op vlak van opslag en verwijdering gevaarlijke afvalstoffen.

Na de voorziene audits in april en juni hopen wij dit certificaat toe te voegen aan onze overige erkenningen en accreditaties.

We houden jullie natuurlijk geïnformeerd !