Erkenning VLM in de discipline mest: pakket M-M5 wordt toegevoegd aan onze erkenningen

Vanaf heden kunnen wij u ook ondersteunen als erkend labo voor pakket M-M5 voor het nemen van monsters met het oog op de analyse van anorganische parameters van de volgende meststoffen:

-behandelde mest

- vloeibare metst uit een mestopslag andere dan een mestkelder

Meer informatie omtrent onze erkenningen en scope: zie kwaliteit.