Een analyse rijker: moederkoren

Een analyse rijker: moederkoren

Laboratoria ECCA & BIOTOX informeren u betreffende de analyse “microscopische identificatie en bepaling van het gehalte moederkoren (sclerotiën van Claviceps purpurea Tul.) in granen”.

Claviceps-soorten besmetten vele wilde grassen en granen en in het bijzonder rogge. De term moederkoren wordt gegeven aan de harde zwarte lichamen gevormd door C. purpurea, dit is het ruststadium van de schimmel. Deze schimmels produceren moederkorenalkaloïden die bekend staan voor hun rol in het vergiftigen (ergotisme) van mensen door de geschiedenis heen. Vandaag is het ergotisme praktisch uitgeroeid als ziekte bij mensen, maar het kan nog steeds een probleem vormen bij dieren, vooral bij vee, paarden, schapen, varkens en kippen.

De analyse van moederkoren kadert in de richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding. Hierin is een maximumgehalte van 1.000 mg/kg sclerotiën van moederkoren (Claviceps purpurea) vastgesteld voor diervoeders die ongemalen granen bevatten.

ECCA voert vanaf heden de microscopische identificatie en bepaling van het gehaltemoederkoren in niet gemalen granen en alle dierenvoeders die ongemalen graan bevatten uit onder accreditatie conform ISO17025. Deze analyse kadert in het groter geheel van mycotoxines, waartoe de moederkorenalkaloïden ook behoren. De aanwezigheid van moederkorenalkaloïden in granen houdt in zekere mate verband met de aanwezigheid van moederkorensclerotiën in granen. Deze verhouding is niet absoluut, aangezien moederkorenalkaloïden ook aanwezig kunnen zijn in het stof van moederkorensclerotiën dat door de granen geadsorbeerd wordt.

Artikel 9 van verordening (EU) 2015/1940 raadt dan ook aan toezicht te houden op de aanwezigheid van moederkorenalkaloïden in granen en graanproducten zodoende specifieke informatie over het verband tussen de aanwezigheid van moederkorensclerotiën en het niveau van specifieke moederkorenalkaloïden te verzamelen. Om een antwoord te bieden op deze vraag heeft het laboratorium het intiatief genomen een te ontwikkelen die de moederkorenalkaloïden identificeert en kwantificeert.