Ecotox: nieuwe visie vanaf 1/1/2016

Vanaf 2016 treden er nieuwe WAC-procedures in voege voor de 4 ecotoxicologische analyses (microtox, daphnia, algen en vistest) waarbij de toxiciteit van een staal niet meer beoordeeld wordt op basis van de EC50/LC50-waarde maar als limiettest.

Voor alle analyses zal er enkel gekeken worden naar het procentuele effect in de hoogste verdunning, m.a.w. enkel de 100%-verdunning zal getest worden, ongeacht het organisme.

Een staal wordt als toxisch beschouwd indien het procentuele effect groter is als 50% (>50% van de organismen zijn immobiel/dood).

Deze werkwijze heeft enkele belangrijke gevolgen:

  • De voorbereiding van de analyses wordt sterk vereenvoudigd
  • Indien de EC50/LC50-waarde in het verleden niet kon berekend worden met de klassieke verdunning werd er een nieuwe analyse opgestart met grotere verdunningen. De limiettest maakt dit overbodig waardoor de analyse-tijd aanzienlijk verkort bij toxische stalen. Bovendien zullen er bij de vistest minder proefdieren gebruikt worden (ethische draagkracht).
  • Door een reductie in het aantal testcontainers zullen er meer analyses simultaan opgestart kunnen worden.
  • Op basis van historische gegevens werd beslist de vistest reeds na 72u af te lezen waar dit vroeger na 96u was. Dit geeft meer tijd en flexibiliteit voor de analist waardoor u de testresultaten sneller zult ontvangen.

Op basis van bovenstaande kunnen wij u meegeven dat wij onze prijssetting aangepast hebben en de meeste analyses goedkoper kunnen aanbieden. Ook een EC50/LC50-waarde wenst is nog steeds mogelijk. Hiervoor kan u steeds een persoonlijk offerte aanvragen via cs@labecca.be.

Indien u meer informatie wenst of indien u vragen of bemerkingen hebt, kan u steeds terecht bij ons customer service (cs@labecca.be).

Wij melden u afsluitend nog graag dat ECCA naast de eerder vernoemde standaardtesten ook nog andere ecotoxicologische analyses aanbiedt zoals: Hyallela azteca, Artemia Franciscana, Thamnocephalus platyrus, Spirodela polyrhiza, biodegradeerbaarheid a.d.h.v. Zahn-Wellens, …