Bijkomend artikel in VLAREMA: WEEELABEX keuring

In het voorontwerp van de nieuwe VLAREMA is er opgenomen dat ieder bedrijf dat EEA materiaal verwerkt tegen 01/01/2018 een WEEELABEX keuring moet hebben (meer info, zie onder).

ECCA kan deze audit uitvoeren met als eindconclusie certificering.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan via cs@labecca.be of 09/252.64.44.

______________________

Voorlopig bijkomend artikel in VLAREMA

Art. 5.2.5.3/1. §1. Met behoud van de toepassing van titel II van het VLAREM moet afgedankte EEA vanaf 1 januari 2018 verwerkt worden overeenkomstig de Europese norm EN50625, inclusief technische specificaties.

§2. Vanaf 1 januari 2018 mag afgedankte EEA alleen nog verwerkt worden door vergunde verwerkers die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1° geslaagd zijn voor de WEEELABEX Conformity Verification, uitgevoerd door een
    auditeur die is goedgekeurd door de WEEELABEX Organisation, op basis van de
    Europese norm EN50625;
2° gecertificeerd zijn door een onafhankelijke certificatie-instelling die
    geaccrediteerd is door BELAC of door een ander lid van de European co-operation
    for Accreditation (EA) om audits uit te voeren op basis van de Europese norm
    EN50625.

De vergunde verwerker bezorgt een kopie van het certificaat, dat aantoont dat de verwerking gebeurt op basis van de Europese norm EN50625, aan de OVAM of aan de organisatie die daarvoor is aangewezen. Op verzoek van de OVAM stelt de vergunde verwerker ook de auditrapporten ter beschikking van de OVAM.

In afwijking van het eerste lid zijn vergunde verwerkers waar de verwerking van afgedankte EEA zich beperkt tot opslag en sortering niet verplicht om een WEEELABEX Conformity Verification te ondergaan of zich te laten certificeren op basis van de Europese norm EN50625.