Afvalwater: ecotoxtest

Ecotoxiciteitsmetingen kunnen door de wetgever in uw milieuvergunning opgenomen zijn (of worden).

Naar aanleiding van de vraag vanuit de bevoegde overheden wensen wij u te informeren dat in dergelijk kader de staalname, net als de ecotoxtest, door een erkend laboratorium (conform VLAREM II, art. 1.3.1.1) uitgevoerd dient te worden.

Als partner voor afvalwateranalyses én bemonstering is Laboratorium ECCA erkend voor de monstername alsook voor het uitvoeren van de 4 ecotoxtesten (microtox, algentest, daphniatest en visstest).