Kwaliteit

Laboratorium ECCA hecht veel belang aan de kwaliteit van haar analyses. Bij elke analyse wordt er gestreefd naar de hoogste kwaliteitsnorm. Het kwaliteitssysteem is geaccrediteerd door BELAC volgens de ISO 17025 “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria”. Laboratorium ECCA beschikt dan ook over een heel uitgebreide scoop van geaccrediteerde analyses en dit zowel in het domein van de voeding en veevoeding als voor de leefmilieu gerelateerde analyses.

Naast deze accreditatie beschikt het laboratorium ook over verschillende erkenningen door bevoegde overheidsinstanties. Deze erkenningen vereisen een werking volgens ISO 17025. Laboratorium ECCA is erkend door LNE, OVAM, VLM, FAVV en het Brussels Gewest.

Om de kwaliteit van de analyses en monsternames op peil te houden, neemt Laboratorium ECCA deel aan verschillende ringtesten bij een grote variëteit aan organisatoren zoals FAPAS, LGC standards, VITO, etc. Deze ringtesten laten toe op een onafhankelijke manier de juistheid van de analyseresultaten te borgen.

“Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte” - (Aristoteles)