Microbiologie

Microbiologie

Pathogenen en hygiëne-indicatoren

Het microbiologisch laboratorium beschikt over een jong en dynamisch team van voornamelijk microbiologen en diëtisten. De klassieke hygiëne-indicatoren en pathogenen worden onder accreditatie uitgevoerd op voedingsmiddelen, dranken en waters. Hiervoor worden verschillende technieken aangeboden zoals Spiral, Tempo™ en Vidas™.

Per matrix kunnen richtlijnen en/of normen gerapporteerd worden. Het Laboratorium ECCA volgt standaard de richtlijnen voorgeschreven door de UGent en gepubliceerd in “Microbiologische richtwaarden en wettelijke microbiologische criteria” door Prof. Dr. Mieke Uyttendaele. Contacteer onze customer service (customerservice@labecca.be) indien u richtlijnen en/of normen op uw rapport wil.

Houdbaarheidstesten

Aan de hand van de juiste microbiologische, sensorische en chemische analyses kan de houdbaarheid van een levensmiddel achterhaald worden. Het laboratorium ECCA beschikt over geijkte en temperatuur-gecontroleerde ruimtes om producten gedurende de duur van de houdbaarheid te bewaren. Verschillende temperaturen kunnen tijdens de houdbaarheid gecombineerd worden om de simulatie te optimaliseren.

Omgevingscontroles

Het microbiologisch controleren van een omgeving is in het kader van hygiëne-opvolging een zeer belangrijk onderdeel. De monstername kan aan de hand van swabs of chiffonnetten. Swabs worden aangeraden voor moeilijk toegankelijke plaatsen, chiffonnetten voor grotere oppervlakken. Om handhygiëne en vlakke oppervlakken te controleren kunnen contactplaten gebruikt worden. Neem contact op met onze planning (planning@labecca.be) om een bemonstering te laten uitvoeren of om materiaal te bestellen om zelf een bemonstering te kunnen doen.

Challenge testen

Microbiologische challenge testen zijn een middel om na te gaan of er groei of inhibitie optreedt van kiemen en pathogenen in voedingsmiddelen. Een gecertificeerde challenge test die kan aantonen dat er geen groei optreedt van Listeria monocytogenes kan mogelijks de wettelijke norm voor deze pathogeen versoepelen. Dit kan recalls vermijden in het geval er een monster positief wordt bevonden op Listeria monocytogenes (25g). Laboratorium BIOTOX biedt de challenge test van Listeria monocytogenes aan onder accreditatie. Contacteer onze customer service voor een gedetailleerde offerte via customerservice@labecca.be.

Legionella pneumophila

Legionella pneumophila is een bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt. Als water zich in nevelvorm in de lucht bevindt, kan de bacterie ingeademd worden. Het gevaar sluipt in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 55ºC. Typische haarden voor besmettingen zijn koeltorens, douches of sproei-installaties. Wenst u een monstername door een erkend monsternameteam, contacteer dan onze planning (planning@labecca.be). Heeft u nog geen legionella-beheersplan, neem dan contact op met onze adviesafdeling via customerservice@labecca.be.

Klik hier voor een volledig overzicht van de microbiologische analyses.