Contaminanten en residuen

Contaminanten en residuen

Blootstelling is niet uit te sluiten!

Hoewel niet gewenst, is de blootstelling aan contaminanten en residuen via de voeding niet uit te sluiten. De impact van de langdurige blootstelling aan lage concentraties is vaak pas na vele jaren duidelijk. Aan de hand van een strenge opvolging van de verschillende wetgevingen tracht Europa het risico echter te verkleinen. Controles richten zich in veel gevallen op de volgende contaminanten en residuen:

  • Zware metalen
  • Mycotoxines
  • PAK’s
  • Dioxines
  • Acrylamide
  • Melamine
  • PCB’s
  • Pesticiden

Het Laboratorium beschikt over de meest geavanceerde apparatuur om deze contaminanten en residuen op  te sporen. Klik hier om de volledige lijst te raadplegen.