Voeding, Veevoeding

Controle

Steeds meer krijgen gezondheid en een gezonde voeding de aandacht van zowel consument, producent als overheid. Verschillende sectoren hebben reeds het initiatief genomen om aan de hand van autocontrolegidsen zichzelf normen op te leggen. Deze zijn in veel gevallen gebaseerd op wettelijke normen en HACCP regels en zijn vaak een combinatie van microbiologische controles naar pathogenen en bederf, omgevingscontroles, houdbaarheidstesten, allergenen en contaminanten.

Als laboratorium hopen we een belangrijke schakel te zijn in het kunnen garanderen van gezonde en veilige voeding.

Samenstelling

Er is een groeiende tendens om de consument correct te informeren naar de samenstelling en oorsprong van producten. De aangepaste etiketteringswetgeving was een initiatief van het Europees Parlement om hieraan te voldoen. Vanaf 2014 is het - op enkele uitzonderingen na - verplicht een voedingswaarde te etiketteren op alle voedingsmiddelen. Er is eveneens een verhoogde aandacht naar allergenen, additieven (vitaminen, mineralen, bewaarmiddelen, …) en oorsprong.

Laboratorium ECCA biedt een volledig pakket aan analyses aan (incl. etiketcontrole) om te voldoen aan de Europese wetgeving.

Import/Export

Voedingsmiddelen die worden geïmporteerd binnen de EU moeten voorzien zijn van de nodige certificaten. De grensinspectie controleert deze certificaten en zal in sommige gevallen beslissen extra analyses uit te voeren op de geïmporteerde goederen.

Laboratorium ECCA is door de grensinspectie (FAVV) erkend voor verschillende analyses.  

Omgekeerd moeten goederen die buiten de EU worden geëxporteerd voorzien worden van de nodige certificaten. Afhankelijk van het product en het land van export worden microbiologische en/of chemische analyses (contaminanten, residuen,…) geanalyseerd om de bevoegde autoriteiten van het land te informeren.

Rapporten worden gratis in NL, FR of ENG doorgestuurd onmiddellijk te gebruiken voor buitenlandse autoriteiten.

Veevoeding

De veevoeding staat aan het begin van de voedingsketen en speelt hierdoor een bijzonder belangrijke rol in de algemene kwaliteit en veiligheid van ons voedsel. De federatie van mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft sinds enige jaren een controlesysteem opgezet waar geaccrediteerde laboratoria instaan voor de analyses van de monsters. Naast de analyses opgenomen in het bemonsteringsplan wordt, net zoals in de humane voeding, veevoeding en petfood gecontroleerd op microbiologische pathogenen en bederf, chemische samenstelling en specifieke contaminanten.