Advies

Begeleiding

Contacteer ons!

We zijn meer dan enkel een laboratorium. We hebben kennis opgebouwd door steeds in nauw contact te staan met onze klanten. We geven deze kennis ook graag door. Er staat een team van wetenschappelijk opgeleide mensen voor u klaar om u te helpen. Contacteer ons via customerservice@labecca.be.

 

"Knowledge will bring you the opportunity to make a difference." (Claire Fagin)
 

Analyseplan

Het belang van een plan

In veel gevallen kunnen de frequentie en het type analyses op voorhand vastgelegd worden in een analyseplan. Niet alleen verzacht een goed uitgewerkt plan de zorgen, het voorkomt vaak ook problemen tijdens audits. Heeft u nog geen analyseplan? We werken het graag samen met u uit. Bovendien nemen we achteraf het initiatief om de ophalingen en/of monsternames automatisch te laten verlopen.

 

"A well planned project will give results exactly as planned." (Lama S. Bowen)
 

Legionella beheersplan

De basis voor een degelijk Legionellapreventiebeleid wordt gevormd door een risicoanalyse en beheersplan. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er eenmalige en periodieke beheersmaatregelen nodig zijn dienen deze te worden opgenomen in een beheersplan. Van de uitvoering van de beheersmaatregelen moeten aantekeningen worden bijgehouden in een logboek.

In de praktijk kan het beheersplan met logboek bestaan uit een aantal mappen.

MAP 1 : Het beheersplan

MAP 2 : Aanvullende informatie, bijvoorbeeld specifieke productinformatie.

MAP 3 : Het Logboek

Contacteer onze customer service indien u meer wil weten over het uitvoeren van een risicoanalyse en opmaken van een beheersplan.

R&D

Over de jaren heen hebben we heel wat kennis en ervaring opgebouwd. En dit zowel binnen het domein van de voedings‐ als leefmilieuanalyses.
We beschikken hiervoor over een gedreven en hoog opgeleid team ondersteund door de meest moderne apparatuur (AAS, ICP, ICP‐MS, HPLC, GC‐MS, LC‐MS,…).

Binnen onze eigen R&D afdeling wordt continu gewerkt aan nieuwe methodes en door het actief deel te nemen aan verscheidene werkgroepen kan steeds ingespeeld worden op nieuwe wetgeving of eisen.We zijn er ons van bewust dat het koesteren van kennis en ervaring van groot belang is maar het gebruiken ervan is uiteraard nog belangrijker.

"Imagination is the highest form of research." (Albert Einstein)